Privacy Statement AVG – algemeen

Voor een goede behandeling voor de haptotherapie is het noodzakelijk en ook wettelijk verplicht (WGBO) dat ik als uw behandelend therapeut een dossier aanleg. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidssituatie en de behandelingen.
Ook worden in het dossier eventueel gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld aan uw huisarts.
Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent dat ik zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens en er zorg voor draag dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.
Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen voor de volgende doeleinden gebruikt worden:
Om andere zorgverleners te informeren. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
Een deel van de gegevens wordt gebruikt voor de financiƫle administratie en het opstellen van de factuur.

Contact
Uw gegevens zullen verzameld worden wanneer je contact opneemt met Praktijk Akkersdijk via de website. In dit formulier wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om een voorstel of dienst aan te kunnen bieden, zoals uw naam, e-mailadres en onderwerp bericht.

Analytics
De website van Praktijk Akkersdijk, verzamelt uw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en niet gebonden aan uw persoonlijke gegevens.

Gegevens op de zorgnota:
Op de zorgnota staan de gegevens die door de zorgverzekeraar verplicht gesteld zijn:

  • NAW gegevens verzekerde.
  • Geboortedatum.
  • Datum van de behandeling.
  • Korte omschrijving ( bv consult haptotherapie).
  • Kosten consult.

Cookies
Er wordt op deze site geen gebruik gemaakt van cookies.

 

Privacy Statement (AVG) t.a.v. Yoga.

Praktijk Akkersdijk geeft yogalessen en voor het contact met deelnemers registreert Praktijk Akkersdijk persoonsgegevens van mensen die via de site en e-mail contact zoeken.
De gegevens worden gebruikt om contact te onderhouden over alles omtrent yoga, zoals lessen en nieuws e.d.

Praktijk Akkersdijk registreert de volgende persoonsgegevens:

  • Voor en Achternaam
  • E-mailadres
  • Eventueel telefoonnummer

Praktijk Akkersdijk verstrekt geen persoonsgegevens aan derden, tenzij op individuele basis en na uitdrukkelijke toestemming van de desbetreffende persoon.